Sal av bøker

 

Heidal historielag har følgjande bøker og hefte på lager:

Tittel                                                                            Pris

” I Heidalé”, Årbok for Heidal                           

         2011                                                                           150 kr

         2012                                                                           150 kr

         2013                                                                           150 kr

         2014                                                                           200 kr

         2015                                                                           250 kr

         (Den fyrste årboka frå 2010 er diverre utseld.)

 

Gards- og slektshistorie for Heidal

         Bind 1:  Frå Meringsdalen til Prestgard                         250 kr

         Bind 2:  Frå Harildstad til Bilben                                  250 kr

 

Kristian Prestgard: Fra Heidal til Decorah (1945/96)        100 kr

Jørgen Espelund: Slette i Heidal (2006)                             100 kr

Jørgen Espelund: Klones i Vågå (1999)                             100 kr

 

Lokalhistoriske hefte frå Heidal av Semon Prestgard

         Bygdehistorie og gardshistorie, (1989)                          50 kr

         Spelmannshistorie, (1990)                                            50 kr

         Den store utvandringa, (1992)                                      50 kr

         Heidal kommune 1908-1965, (1996)                             50 kr   

                                            

Tinging av bøker kan sendast til Gustav Ekre, Heidalsvegen 1765,

2676 Heidal eller gekre@fjellnett.no

Dersom bøkene skal sendast, kjem det porto i tillegg til prisen.