Frå boksleppet 2016

Arne Randen losa publikum gjennom programmet.

Ola Svaet fortalde om sine minne frå oppveksten i Rindhølgrenda.

Stemningsfulle songar vart framført av Terje Stubbrud mellom dei andre innslaga.

Per Prestgard hadde skrive ein artikkel om fredinga av Sjoa-vassdraget. Ein av dei ivrigaste motstandarane mot utbygging av vassdraget var Sverre Nybø. Han var leiar av aksjonskomitèen, som gjorde ein stor innsats. For dette arbeidet vart han tildelt ei utgåve av den nye årboka.

Eit fullsett auditorium ved Heidal skule under boklanseringa.

(Alle foto: Magne Teigen)