Derfor kan vi nå presentere rundt 70 år gamle fotografier
av dei fleste heidøler:

Under krigen måtte alle over 15 år fotograferast
pga. krav om legitimasjonskort


Ikkje lenge etter at okkupasjonen var eit faktum, bestemde nazistyret at alle norske
borgarar over 15 år til ei kvar tid måtte ha med seg legitimasjonskort med bilde,
namn og adresse, fødselsdato/-stad, stilling, statsborgarskap og eiga underskrift.
Heidal Historielag har hos lensmannen fått høve til å avfotografera dei gjenpartane
av korta som vart oppbevart der for dåværande Heidal kommune.
Det har vore eit svært omfattande arbeid, men vi trur mange vil finna det både
interessant og artig å sjå att slekt og sambygdingar, folk ein har høyrt om
men aldri sett o.s.b. Meire private og konfidensielle påteikningar,
der dette fannst, er sletta.
Personar som ikkje er med i oversikta, kan t.d. ha vore ute på arbeid
andre stader i landet, og kort er truleg dermed ordna ved andre lensmannskontor.
Vi vil gjerne ha attende-melding om evt. feil i linkar o.a.

Ser ein på bileta av dei fyrste som vart fotografert, tyder det på at ein fotograf
har reist rundt i og med at det er brukt forskjellige bakgrunnar og mange er teke utandørs.
Sjølve korta ser ut for å ha vore gjort i stand på berre få dagar i mars/april 1941,
og det er vel da truleg at lensmannen og hans folk hadde lagt nokre kontordagar til Heidalen.
Seinare bilder, av dei som fylte 15 år etter 1941, er oftast av betre kvalitet
og er nok for det meste teke hos fotograf.

Bileta er her ordna alfabetisk på etternamn,
og det er berre å klikke på linkane nedafor:

Gå til det fyrste biletet

A:
Namn: F/år: Namn: F/år:
Amundstad, Anne
Amundstad, Anne
Amundstad, Hans
Amundstad, Hilda
Amundstad, Jenny
Amundstad, Johannes
Amundstad, Olaf
Amundstad, Olaf
Amundstad, Ole
Amundstad, Olga Ingeborg
1888
1906
1874
1885
1899
1886
1900
1904
1883
1921

Andersen, Anders
Andersen, John
Andersen, Mari
Andersen, Otto
Andersen, Peder
Aspen, Anton
Aspen, Josef
Aspen, Karen
Aspen, Kari

1924
1911
1905
1919
1901
1897
1927
1925
1900
B:
Bakken, Anne
Bakken, John
Bakken, Kari
Bakken, Knut Reidar
Bakken, Marit
Bakken, Mathias
Bakken, Ragnhild
Bakken, Syver
Bakken, Theodor
Bakkom, Edvard
Barrusten, Anna
Bekkemellem, Amund
Bekkemellem, Anna
Bekkemellem, Anne A.
Bekkemellem, Emma
Bekkemellem, Hans O.
Bekkemellem, Inga
Bekkemellem, Ingeborg
Bekkemellem, Johan
Bekkemellem, John
Bekkemellem, Margit
Bekkemellem, Marit
Bekkemellem, Martha
Bekkemellem, Ole J.
Bekkemellem, Ole/Ola
Bekkemellem, Oliv
Bekkemellem, Paul
Bekkemellem, Paul
Bekkemellem, Pauline
Bekkemellem, Ragnhild
Bekkemellem, Ruth
Bekkemellem, Sigurd
Bekkemellem, Theodor
Bekkemellem, Thorvald
Berg, Knut
Bergdølmo, Anna
Bergdølmo, Anna
Bergdølmo, Anna
Bergdølmo, Anna L.
Bergdølmo, Edvard
Bergdølmo, Emil Magnar
Bergdølmo, Ingrid
Bergdølmo, Ivar
Bergdølmo, Magnus
Bergdølmo, Mari
Bergdølmo, Oddvar
Bergdølmo, Olav Ingvar
Bergdølmo, Ole
Bergdølmo, Ole P.
Bergdølmo, Oline
Bergdølmo, Ragnhild
Bergdølmo, Rønnaug
Bergdølmo, Sigrid
Bilben, A.E.
Bilben, Amund
Bilben, Amund C.
Bilben, Anders
Bilben, Anne
Bilben, Barbro
Bilben, Einar Alf
Bilben, Else
Bilben, Gunda O.
Bilben, Harald
Bilben, Helene
Bilben, Karen
Bilben, Magne A.
Bilben, Magnus
Bilben, Mari
Bilben, Marie
Bilben, Marit
Bilben, Martha A.
Bilben, Ole
1913
1892
1884
1928
1895
1901
1903
1888
1904
1916
1897
1903
1884
1914
1890
1889
1899
1896
1926
1892
1912
1922
1922
1902
1867
1927
1902
1894
1888
1903
1928
1898
1903
1905
1916
1919
1912
1892
1907
1862
1920
1926
1906
1924
1924
1926
1922
1896
1894
1895
1926
1866
1929
1894
1911
1865
1881
1913
1868
1916
1919
1911
1908
1914
1870
1904
1900
1889
1886
1917
1928
1915
Bilben, Ole/Ola
Bilben, Oline
Bilben, Oline J.
Bilben, Peder O.
Bilben, Petter
Bilben, Ragna
Bilben, Thora
Bilben, Åse
Bjerke, Marte
Bjørnstad, Borghild
Brandser, Gonnetta
Brandser, Kristian
Brenden, Anne
Brenden, Erling
Brenden, Hans
Brenden, Hans
Brenden, John
Brenden, Marie
Brenden, Marit J.
Brenden, Ole/Ola
Brenden, Ragnhild
Brenden, Torgeir
Brenden-Ellingsbø, Marie Olive
Brobakken, Anders
Brobakken, Astri
Brobakken, Mari
Brobakken, Marie
Brobakken, Marit
Brobakken, Marit O.
Brobakken, Oddvar
Brobakken, Ola
Brobakken, Olga M.
Brobakken, Oskar
Brobakken, Ruth
Brobakken, Rønnaug
Brobakken, Tor
Brobakken, Trygve
Broløkken, Magnus
Broløkken, Marie
Broløkken, Marie P.
Broløkken, Ole
Broløkken, Olga
Brun, Agnete Johanne
Brurusten, Kari
Brurusten, Knut
Brurusten, Olga
Brurusten, Peder K.
Brækken, Anne
Brånå, Harald
Brånå, Helene I.
Brånå, Kåre
Brånå, Maria
Brånå, Marit
Brånå, Mathias
Brånå, Olaf
Brånå, Ole K.
Brånå, Ragnhild
Bråten, Emil
Bråten, Marit
Bråten, Oline
Bråtesveen, Johan
Bråthen, Even
Bråthen, Per
Bråthen, Ragnhild
Bårdløkken, Andreas
Bårdløkken, Anne
Bårdløkken, Hans
Bårdløkken, Mathias
Bårdløkken, Mathilde
Bårdløkken, Ole
Bårdløkken, Ragnvald
Bårdløkken, Sigurd
?
1913
1869
1873
1886
1910
1891
1927
1924
1917
1863
1897
1927
1917
1879
1894
1890
1888
1924
1924
1915
1886
1887
1876
1921
1902
1891
1918
1915
1925
1923
1916
1926
1923
1867
1927
1911
1925
1893
1902
1878
1927
1917
1884
1919
1924
1887
1877
1919
1888
1919
1925
1894
?
1916
1884
1925
1907
1908
1904
1911
1873
1905
1868
1909
1898
1893
1903
1905
1911
1900
1913-
D:
Dahle, Ida
Dahle, Ivar
Dahle, Laura
Dahlen, Petter
Dahlen, Tobias
Dalen, Alma
Dalen, Hans
Dalen, Mari
Dalen, Marit
Dybdalen, Anna
Dybdalen, Anna
1915
1877
1887
1887
1858
1896
1896
1863
1892
1926
1899
Dybdalen, Anne H.
Dybdalen, Anne Marie
Dybdalen, Anton
Dybdalen, Eilev
Dybdalen, Gudbrand
Dybdalen, Hanna
Dybdalen, Johan
Dybdalen, Marit
Dybdalen, Ole H.
Dybdalen, Oline H.
Dybdalen, Rønnaug
1893
1904
1898
1895
1883
1928
1898
1875
1891
1881
1905
E:
Edvardsen, Leif
Ekre, Anders T.
Ekre, Anna
Ekre, Asbjørn
Ekre, Edvin
Ekre, Hans
Ekre, Ingrid
Ekre, Kari
Ekre, Kristen
Ekre, Magne
Ekre, Magny Odveig
Ekre, Mari
Ekre, Marit
Ekre, Marit O.
Ekre, Ola T.
Ekre, Ole
Ekre, Ottar
Ekre, Pål
Ekre, Randine
Ekre, Selma
Ekre, Sidney
Ekre, Thora Ingeborg
Ekre, Torvald
Ekre, Trygve
1919
1881
1909
1926
1908
1904
1915
1897
1885
1915
1925
1921
1883
1895
1914
1879
1918
1923
1889
1906
1910
1909
1871
1916
Ekre, Trygve
Ekren, Ragnhild
Ellingsbø, Ingrid
Ellingsbø, Kari
Ellingsbø, Magny
Ellingsbø, Marit
Ellingsbø, Pauline
Ellingsbø, Thora
Ellingsbø, Åshild
Ellingsbøløkken, Ole
Eriksen, Halfdan Wolff
Espe, Adolf
Espe, Johan
Espe, Kaspar
Espe, Martha
Espe, Peder
Espe, Pål
Espelund, Erling
Espelund, Jørgen
Espelund, Karl
Espelund, Marit
Espelund, Rolf
Espelund, Sverre
1923
1908
1898
1873
1918
1922
1924
1924
1925
1873
1898
1919
1908
1921
1923
1916
1872
1916
1926
1923
1898
1921
1918
F:
Fagerli, Alvin
Fagerlid, Kari
Fagerlid, Olaf O.
Fagerlid, Sigrid
Fagerlien, Marit
Faukstad, Hanna
Faukstad, Iver
Faukstad, Margit
Faukstad, Oline
Fjerdingren, Anna
Fjerdingren, Anna
Fjerdingren, Anne
Fjerdingren, Gudbrand
Fjerdingren, Guri
Fjerdingren, Inga J.
Fjerdingren, John J.
Fjerdingren, Karl
Fjerdingren, Kristen
Fjerdingren, Mari
Fjerdingren, Marit
Fjerdingren, Marit
Fjerdingren, Marit P.
Fjerdingren, Mathias
Fjerdingren, Ole
1906
1925
1912
1915
1913
1908
1903
1910
1912
1899
1908
1898
1862
1911
1906
1903
1898
1864
1889
1930
1873
1926
1901
1898
Fjerdingren, Olga
Fjerdingren, Pål
Fjerdingren, Sigurd
Fjerdingren, Trygve
Florin, Karl August
Florin, Ragnhild
Fosshaugen, Gudrun
Fosshaugen, Ingvald
Fosshaugen, Martha
Fosshaugen, Ole
Fosshaugen, Ole
Frikstad, Amund
Frikstad, Anna
Frikstad, Anna
Frikstad, Anton
Frikstad, Hans
Frikstad, Ola
Frikstad, Pål
Frikstad, Rønnaug
Furuheim, Marie
Furuheim, Ola
Furuheim, Per
Furuheim, Tor
1908
1900
1910
1905
1904
1904
1909
1912
1916
1908
1883
1873
1902
1908
1926
1900
1914
1904
1870
1896
1924
1926
1929
G:
Garmo, Johannes
Garmo, Sigrid
Garmo, Øistein
Glad, Målfrid
Glad, Sverre
Granli, Elton
Granli, Hans
Granli, Olga
Granli, Ragnhild
Granli, Inga
Granrud, Alma
Granrud, Anne
Granrud, Hans
Granrud, Inga
1870
1908
1905
1905
1873
1902
1926
1927
1924
1904
1922
1870
1896
1902
Granrud, Ivar
Granrud, Iver
Grothe, Brit
Grothe, Hans Olsen
Grothe, Ingvald
Grothe, Mari
Grothe, Mathias
Grothe, Olaf
Grothe, Oline
Grythe, Ole
Gunnerus, J.F.E.
Gunnerus, Lina Gjør
Guttuhaugen, Einar
1925
1870
192x
1848
1911
1864
1898
1895
1909
1899
1891
1891
1898
H:
Hagen, Albert
Hagen, Alfred
Hagen, Astrid
Hagen, Borghild
Hagen, Hans
Hagen, Hans L.
Hagen, Inga
Hagen, Inger
Hagen, Kari
Hagen, Kristian L.
Hagen, Ludvig
Hagen, Magnus
Hagen, Marit
Hagen, Ole A.
Hagen, Paul O.
Hagen, Pål A.
Hagen, Ragnhild
Hagen, Rønnaug P.
Hansstuen, Iver
Hansstuen, Magnus
Harildstad, Guri
Harildstad, Kari
Harildstad, Mari
Harildstad, Ragna
Harildstad, Sigurd
Harildstad, Trygve
Harlaug, Ella
Harlaug, Pål
Harlaugseter, Hans
Harlaugseter, Inga
Harlaugseter, Ivar
Harlaugseter, Iver
Harlaugseter, Kristian
Harlaugseter, Marit
Harlaugseter, Signe
Haugen, Amund
Haugen, Einar
Haugen, John
Haugen, Klara
Haugen, Kristen
Haugen, Kristian
Haugen, Mari
Haugen, Matias
Haugen, Olaf
Haugen, Olaf
Haugen, Ragna
Haugen, Ragnhild
Heggeli, Ola (Rusten?)
Heggenhougen, Sverre
Heringstad, Magne O.
Heringstad, Marit
1911
1902
1915
1908
1874
1896
1905
1927
1906
1907
1902
1904?
1894
1888
1896
1908
1877
1902
1864
1909
1916
1900
1875
1908
1892
1905
1913
?
1907
1916
1917
1872
1899
1876
1906
1903
1912
1909
1907
1926
1888
1899
1887
1894
1917
1885
1919
1924
1886
1919
1910
Heringstad, Olaf
Heringstad, Peder
Heringstad, Peder O.
Heringstad, Ragnhild
Heringstad, Sigrid
Heringstad, Trygve
Hjellet, Edvard
Hjellet, Hallvard
Hjellet, Hanna
Hjellet, Hans O.
Hjellet, Johannes
Hjellet, Laura
Hjellet, Maria
Hjellet, Marie
Hjellet, Martha
Hjellet, Ola O.
Hjellet, Olav
Hjellet, Ole H.
Hjellet, Olga
Hjellet, Ragnhild
Hjellet, Ragnhild
Holen, Gulbrand
Holen, Hanna
Holen, Hjørdis
Holen, Inga
Holen, Jørgen
Holen, Kari
Holen, Marit G.
Holen, Tora
Holen, Øivind
Holshagen, Alfred
Holshagen, Bina
Holshagen, Bjørner
Holshagen, Gunnar
Holshagen, Guri
Holshagen, Magnus
Holshagen, Paul
Holshagen, Stener
Holten, Anne
Holten, Bendik
Holten, Pauline
Holten, Åse Reidun
Horgen, Asbjørn
Horgen, Inga Thea
Horgen, Karen
Horgen, Kåre Petter
Horgen, Marit
Horgen, Petter
Hovdhaugen, Olaf
Huset, Johannes
Høiberg, Astri
1898
1887
1904
1908
1906
1902
1906
1927
1892
1897
1924
1925
1915
1929
1921
1888
1915
1878
1921
1903
1921
1897
1874
1926
1917
1913
1907
1928
1895
1901
1911
1886
1924
1914
1927
1917
1920
1884
1867
1908
1906
1928
1918
1883
1926
1920
1881
1883
1916
1924
1927
I:
Iversen, Oddlaug 1920
J:
Johnsgård, Agnes
Johnsgård, Amanda
Johnsgård, Anders
Johnsgård, Anna
Johnsgård, Jørgen O.
Johnsgård, Mari
Johnsgård, Ole A.
Johnsgård, Ole P.
1923
1918
1911
1896
1928
1926
1886
1885
Johnsgård, Peder
Johnsgård, Pål
Johnsgård, Ragna
Jotun, Anne
Jotun, Inga
Jotun, Karl
Jotun, Ola
Jotun, Ragnhild
1924
1914
1917
1928
1896
1921
1918
1923
K:
Kagrud, Anne
Kagrud, Guri
Kagrud, Inger
Kagrud, Ingrid
Kagrud, Jakob
Kagrud, Marit J.
Kagrud, Maria
Kagrud, Oline
Kagrud, Torvald
Kamhaugen, Anna
Kamhaugen, Johannes Olsen
Karlsen, Karl
Karlsen, Nils
Karlsen, Oline
Killie, Hanna
Kirkestuen, Alfred
Kirkestuen, Anna
Kirkestuen, Magne
Kirkestuen, Oskar
Kirkestuen, Ragnhild
Klashaugen, Gustav
Klashaugen, John
Klashaugen, Karl
Klashaugen, Knud
Klashaugen, Olga
Klashaugen, Oline
Klashaugen, Thor
Kleiven, Anton
Kleiven, Anton
Kleiven, Helga Mathilde
Kleiven, Jørgen
Kleiven, Karen
Kleiven, Karen J.
Kleiven, Knut
1895
1926
1929
1889
1872
1903
1867
1928
1893
1894
1900
1930
1894
1905
1887
1921
1914
1915
1927
1924
1899
1907
1915
1859
1928
1901
1921
1885
1925
1901
1922
1897
?
1885
Kleiven, Kåre
Kleiven, Mari
Kleiven, Oddmund
Kleiven, Ola
Kleiven, Ola
Kleiven, Ola A.
Kleiven, Peder
Kleiven, Petter
Kleiven, Petter Magnus
Kleiven, Ragna
Kleiven, Solveig
Knutrud, Mari
Kringlethaugen, Anna Ragnhild
Kringlethaugen, Ingeborg
Kringlethaugen, Iver
Kringlethaugen, Klara
Kringlethaugen, Mari
Kringlethaugen, Marit
Kringlethaugen, Olaf
Kringlethaugen, Ragnhild
Kristiansen, Kristine Hammerseter
Kristoffersen, Mari
Kristoffersen, Martin
Kristoffersen, Ragna
Krukhaug, Agnes
Krukhaug, Andrea
Krukhaug, Anne
Krukhaug, Iver
Krukhaug, Jørgen
Krukhaug, Ole
Krukhaug, Ole
Krukhaug, Sofie
Kvehaugen, Asmund
Kvehaugen, Jørgine
1919
1920
1924
1912
1921
1897
1912
1885
1919
1906
1908
1908
1924
1889
1896
1910
1889
?
1914
1928
1909
1885
1879
1920
1926
1881
1882
1909
1908
1907
1876
1914
1909
1913
L:
Langedal, Kari
Langrusten, Asmund
Langrusten, Jørgen
Langrusten, Magne
Langrusten, Marit
Langrusten, Mathilde
Langrusten, Ole/Ola
Langrusten, Paul
Langrusten, Syver
Larsen, Borghild
Larsen, Kristian
Larsen, Magne
Larsen, Olaf
Larsløkken, Anne
Larsløkken, Rønnaug
Larsløkken, Torger
Larsstuen, Gunhild
Larsstuen, Mathias
Lauvhaugen, Arnt
Lauvrud, Marit Astrid
Leirflaten, Edvard
Leirflaten, Hans A.
Leirflaten, John
Leirflaten, Kari
Leirflaten, Marit
Leirflaten, Ole
Leirflaten, Oline
Leirflaten, Rønnaug
Leirflaten, Thor
Lie, Otto
Lien, Alfred B.
Lien, Anne Marie
Lien, Anton
Lien, Bernt
Lien, Gunda
Lien, Inga
Lien, Iver
Lien, Kristian
Lien, Marie
Lien, Marit
Lien, Olaf B.
Lien, Petter
Lien, Petter
Lien, Ragna Marie
Lien, Ragnhild
Lien, Ragnhild
Lien, Østen
Lillebrenden, Ragnhild
Lillebrenden, Ruth
1897
1915
1923
1927
1890
1917
1921
1886
1913
1925
1885
1919
1924
1864
1886
1896
1863
1892
1874
1926
1876
1870
1909
1924
1927
1895
1882
1885
1920
1908
1908
1899
1903
1880
1907
1921
1890
1910
1899
1904
1903
1912
1886
1909
1917
1882
1872
1884
1929
Lilleespe, Ingvald
Lilleespe, Johannes
Lilleespe, John
Lilleespe, Ola
Lillesæter, Anna
Lillesæter, Anne
Lillesæter, Anton
Lillesæter, Bernhard
Lillesæter, Eldrid
Lillesæter, Olaf
Lillesæter, Ole
Lillesæter, Paul/Pål
Lillesæter, Petter
Luseter, Hans
Luseter, Ragnar
Luseteren, Kristen
Luseteren, Olea
Lyen, Matias
Lyen, Rønnaug
Lysaker, Amund
Lysaker, Even
Lysaker, Guttorm
Lysaker, Oline
Lysaker, Paul
Lysgaard, Anders
Lysgaard, Kari
Løften, Eilev
Løften, Helga
Løften, Ingebret
Løften, Marie
Løkke, Johan
Løkken, Anne Marie
Løkken, John
Løkken, Knut F.
Løkken, Knut O.
Løkken, Mathias
Løkken, Ola
Løkken, Ole
Løkken, Ole/Ola O.
Løkken, Oline
Løkken, Paul/Pål
Løkken, Pauline
Løkken, Ragnhild
Løkken, Ragnhild
Løkken, Thea
Løkken, Thor
Løkken, Thorbjørn
Løkken, Thorstein
1911
1882
1914
1920
1878
1908
1920
1919
1891
1910
1884
1917
1908
1920
1929
1926
1888
1889
1885
1902
1873
1860
1914
1882
1888
1888
1890
1917
1914
1889
1885
1880
1910
1909
1900
1890
1900
1877
1903
1915
1918
1884
1902
1894
1912
1907
1914
1873
M:
Mo, Klara
Mo, Mari
Mo, Ola E.
Moen, Anders Paul
Mosebakken, Anders A.
Mosebakken, Anne
Mosebakken, Anton
Mosebakken, Hans
Mosebakken, Hans
Mosebakken, Hans
1921
1898
1902
1899
1871
1920
1887
1914
1892
1866
Mosebakken, Marit
Mosebakken, Marit
Mosebakken, Olaf
Mosebakken, Olea
Mosebakken, Ragnhild
Mosebakken, Reidar
Mosebakken, Øistein
Myren (søndre), Thor H.
Mæringsdalen, Ole
1900
1929
1897
1874
1910
1926
1913
1884
1878
N:
Nesset, Agna Kristine
Nilsonløkken, Johannes
Nordrehaugen, Brit
Nordrehaugen, Per
Nyborg, Guri
1921
1891
1862
1872
1878
Nyborg, Kristen
Nyborg, Mari
Nymo, Gunni
Nymo, Hans Gustav Hansen
Næprud, Hans
1910
1915
1862
1899
1909
O:
Odd, Lilla
Olsen, Ragnhild
Olstad, Inga
1878
1912
1872
P:
Pladsen, Anton
Pladsen, Jarle
Pladsen, Margit
Pladsen, Mathias
Pladsen, Ole O.
Pladsen, Ole P.
Pladsen, Oline P.
Pladsen, Pauline P.
Pladsen, Ragnhild Ø.
Pladsen, Ragnvald
Pladsen, Torvald
Pladsen, Østen
Plassen, Olga
Plassen, Åse
Prestegaard, Sigrid
Prestgard, Anna
Prestgard, Hans
1924
1923
1921
1892
1861
1888
1907
1909
1862
1904
1886
1890
1926
1928
1873
1901
1887
Prestgard, Inga
Prestgard, Karen
Prestgard, Kari
Prestgard, Mari
Prestgard, Ola
Prestgard, Paal
Prestgard, Ragnhild
Prestgard, Ragnhild
Prestgard, Semon
Prestgard, Sigrid P.
Prestgard, Trygve
Putten, Anders
Putten, Ingeborg
Putten, Ola
Putten, Olaf
Putten, Oline
1898
1901
1878
1930
1887
1892
1898
1890
1912
1910
1897
1921
1888
1925
1911
1916
R:
Randen, Anders O.
Randen, Anders P.
Randen, Anna O.
Randen, Anne
Randen, Astrid
Randen, Barbro
Randen, Edvard A.
Randen, Elton I.
Randen, Even
Randen, Hans A.
Randen, Hans J.
Randen, Iver
Randen, John J.
Randen, Kari
Randen, Kari
Randen, Kari
Randen, Kristian
Randen, Kristian A.
Randen, Mari
Randen, Mathias
Randen, Ola A.
Randen, Olaf
Randen, Ole/Ola
Randen, Oluf
Randen, Peder
Randen, Petter
Randen, Ragna
Randen, Ragnhild
Randen, Sigrid
Randen, Thor E.
Randheim, Hans
Randheim, Ingeborg
Randheim, Iver
Randheim, Nella
Randheim, Ragnhild
Randheim, Torvald
Reiremo, Anders
Reiremo, Bergljot Kristine
Reiremo, Tor
Reiret, Anne
Reiret, Mathias
Reitan, Arne
Resset, Anna
Resset, Anton
Resset, Iver K.
Resset, Iver O.
Resset, Kari
Resset, Kristen
Resset, Marit
Resset, Oluf
Rindhølen, Andrea
Rindhølen, Anne
Rindhølen, Hans E.
Rindhølen, Hans H.
Rindhølen, Hans H.
Rindhølen, Harald
Rindhølen, Ingeborg
Rindhølen, Kari
Rindhølen, Knut O.
Rindhølen, Magnus
Rindhølen, Ola H.
Rindhølen, Ola T.
Rindhølen, Ottar
Rindhølen, Pauline
Rindhølen, Ragnhild
Rindhølen, Ragnhild A.
Rindhølen, Tor
Rindhølen, Torbjørn
Rindseter, Lars
Rindseter, Ragnhild
Rindsæter, Anna
Rindsæter, Astrid
Rindsæter, Even
Rindsæter, Kristen
Ringen, Marit
Ringen, Nils
1917
1864
1905
1923
1928
1894
1903
1919
1892
1918
1868
1887
1886
1924
1874
1868
1882
1911
1890
1898
1895
1905
1911
1919
1912
1893
1925
1917
1896
1865
1926
1886
1908
1928
1914
1920
1882
1916
1857
1868
1876
1907
1885
1912
1890
1915
1919
1910
1912
1927
1920
1895
1861
1922
1890
1924
1884
1907
1855
1923
1896
1909
1900
1889
1925
1929
1884
1924
1928
1923
1902
1925
1886
1893
1913
1907
Ro, Amund
Ro, Karen
Ro, Olaf
Rognstad, Inger
Rognstad, Marit
Rognstad, Paul
Rognstad, Pål
Rohaugen, Oline
Rohaugen, Ragnhild
Rolfsen, Eirik
Rundhaugen, Alma
Rundhaugen, Mari
Rundhaugen, Mathea
Rundhaugen, Simen
Rundhaugen, Thor
Rundhaugen, Tobias
Rundtom, Kari
Rundtom, Kristoffer
Rustbakken, Hans
Rustbakken, Marie
Rustbakken, Signe
Rusten, Anna
Rusten, Gunvor
Rusten, Hans
Rusten, Hans H.
Rusten, Hans K.
Rusten, Ingeborg
Rusten, Iver J.
Rusten, Jon
Rusten, Kari
Rusten, Karl
Rusten, Kristian
Rusten, Mari
Rusten, Marit
Rusten, Ola O.
Rusten, Oline
Rusten, Per
Rusten, Ragnhild
Rusten, Ragnhild
Rusten, Rønnaug
Rusten, Rønnaug
Rusten, Thor O.
Rustlie, Hans
Rustlie, Ingrid
Rustlie, Magny Hjørdis
Rustlie, Mari
Ryen, Anna
Ryen, Anton
Ryen, Astrid
Ryen, Emma
Ryen, John Kaspar
Ryen, Jørgen Ragnar
Ryen, Mari
Ryen, Olga
Ryen, Peder Kristian
Ryen, Peder S.
Ryen, Stener
Rykhus, Ingeborg
Rønningen, Gudbrand
Rønningen, Hans
Rønningen, Jenny Magny K.
Rønningen, Johan
Rønningen, Johan J.
Rønningen, Johannes
Rønningen, Karl J.
Rønningen, Karsten K.
Rønningen, Klara
Rønningen, Mari
Rønningen, Mari K.
Rønningen, Marie
Rønningen, Olaf K.
Rønningen, Ole
Rønningen, Peder
Rønningen, Sigurd
Rønningen, Thorvald
1902
1898
1895
1907
1864
1907
1864
1907
1926
1902
1908
1917
1897
1909
1885
1883
1896
1888
1918
1888
1926
1901
1928
1920
1914
1875
1918
1892
1886
1874
1918
1922
1891
1925
1924
1882
1866
1892
1912
1926
1863
1917
1899
1927
1926
1905
1914
1892
1927
1918
1909
1911
1892
1912
1913
1876
1910
1913
1910
1894
1927
1919
1867
1889
1897
1923
1900
1917
1920
1887
1925
1900
1921
1911
1909
S:
Sagbakken, Anna
Sagflaten, Asbjørn
Sagflaten, Ole
Sagflaten, Oskar
Sagflaten, Ragnhild
Sagstuen, Kari
Sagstuen, Ole/Ola
Sanden, Ingrid
Sanden, Knut
Sanden, Marie
Sanden, Ole
Sanden, Ragnhild
Sanden, Rønnaug
Schanke, Ingebjørg
Seter, Kristen
Skavrusten, Borghild
Skavrusten, Olaf
Skavrusten, Ole
Skavrusten, Ole
Skavrusten, Peder
Skavrusten, Rønnaug
Skoenget, Mari
Skoenget, Marit
Skogstad, Hans
Skogum, Anna
Skogum, Einar
Skogum, Kari
Skogum, Kristen
Skogum, Mari
Skogum, Reidun
Skogum, Sigurd
Skredemellem, Anders
Skredemellem, Anton
Skredemellem, Inga
Skredemellem, Ottar
Skreden, Anna
Skreden, Anne
Skreden, Iver
Skreden, Jenny
Skreden, Ola
Skreden, Thor
Sletmo, Anton
Sletmo, Thorvald
Slette, Gudrun
Slette, John
Slette, Pål Kvarberg
Sletten, Hjørdis
Sletten, Iver I.
Sletten, Iver I. jr.
Sletten, Kari
Sletten, Mari
Sletten, Petter I.
Sletten, Tora
Slettmo, Ola O.
Slåen, Johan
Slåstuen, Petra
Sorthullet, Amund
Sorthullet, Gunnhild
Sorthullet, Mathias
Sorthullet, Ola
Sorthullet, Ole
Sorthullet, Thea
Stebergløkken, Johan A.
Steine, Anne
Steine, Hans J.
Steine, Hans O.
Steine, Harald
Steine, Inger
Steine, John
Steine, Magne
Steine, Mari H.
Steine, Marie
Steine, Ola
Steine, Olga O.
Steine, Trygve
Steinehaugen, Arne
Steinehaugen, Johan
Steinehaugen, Mathias
Steinehaugen, Pauline
Steinehaugen, Thorstein
Steineide, Anne
Steineide, Anne Marie
Steineide, Anton
Steineide, Karen
Steineide, Kari
1895
1920
1895
1926
1898
1890
1887
1873
1915
1912
1910
1884
1919
1924
1921
1902
1897
1924
1863
1904
1906
1879
1897
1893
1907
1926
1924
1895
1901
1928
1910
1895
1924
1898
1922
1880
1885
1915
1922
1908
1913
1892
1896
1887
1884
1917
1917
1887
1918
1875
1882
1873
1918
1890
1892
1921
1898
1927
1885
1922
1891
1898
1920
1920
1916
1910
1912
1927
1880
1923
1886
1896
1921
1913
1918
1930
1925
1927
1926
1923
1874
1915
1880
1905
1876
Steineide, Laura
Steineide, Øistein
Steinekveen, Hanna
Steinfinsbø, Anton
Steinfinsbø, Astrid
Steinfinsbø, Kristian
Steinfinsbø, Laura
Steinfinsbø, Olaf
Steinfinsbø, Olga
Steinfinsbø, Oskar
Steinfinsbø, Palma Oliv
Steinfinsbø, Pauline
Steinfinsbø, Ragnhild
Steinehaugen, Marit
Steinstuen, Mari
Stensrud, Anders O.
Stensrud, Asbjørn
Stensrud, John
Stensrud, Ola
Stenstuen, Barbro
Stenstuen, Borghild
Stenstuen, Mari
Stenstuen, Maria
Stenstuen, Ole
Stenstuen, Olga
Stenstuen, Oline
Stenstuen, Oskar
Stenstuen, Paul
Stenstuen, Syver
Stormyr, Kristen
Stormyr, Olga
Stormyr, Åse
Stormyrengen, Mari Margrethe
Stormyrengen, Reidar
Stormyrengen, Thora
Stormyrenget, Eilev
Storødegård, Edda
Storødegård, John
Storødegård, Jørgen
Storødegård, Jørgen
Storødegård, Karen
Storødegård, Karen Magnhild
Storødegård, Kari K.
Storødegård, Kari P.
Storødegård, Klara
Storødegård, Kristian
Storødegård, Margit
Storødegård, Marit
Storødegård, Mina
Storødegård, Nikolai
Storødegård, Peder
Storødegård, Redvald
Storødegård, Stener
Stubberud, Kari
Stubberud, Per P.
Stubberud, Petter
Sundt, Inga
Sveen, Martha
Sveen, Olaf
Sveen, Petter
Sveen, Pål P.
Svingen, Ingeborg
Svingen, Magda
Sæter, Anton P.
Sæter, Peder A.
Sæteren, Emil
Sæteren, Ivar
Sæther, Brit
Sæther, Helga
Sæther, Inga
Sæther, Marit H.
Sæther, Ola
Sæther, Ragna
Sæther, Ruth
Sørhaugen, Anna
Sørhaugen, Astrid
Sørhaugen, Ivar
Sørhaugen, Margit
Sørhaugen, Ole
Sørhaugen, Oluf
Sørhaugen, Peder
Sørhaugen, Pål
Sørhaugen, Ragna
Såstad, Marit
1917
1908
1881
1880
1929
1903
1923
1906
1922
1920
1925
1899
1905
1894
1886
1869
1911
1906
1899
1885
1920
1908
1924
1891
1926
1922
1918
1894
1916
1922
1918
1926
1925
1924
1928
1918
1902
1906
1918
1925
1906
1929
1928
1920
1904
1903
1912
1913
1883
1899
1908
1906
1901
1895
1920
1891
1915
1888
1915
1880
1917
1923
1898
1893
1921
1900
1925
1891
1915
1922
1880
1920
1904
1923
1892
1926
1920
1925
1882
1915
1913
1918
1923
1883
T:
Teigen, Kari
Teigen, Mari
Teigen, Ola
Teigen, Olaf
Teigen, Ole
Teigen, Peder
Teigen, Ragnhild
Thorsen, Ole
Tofte, Ivar Magnar
Tofte, Matti
1917
1886
1890
1919
1927
1921
1923
1892
1924
1914
Tofte, Ragnhild
Tofte, Ruth Bidenkap
Tofte, Tor jr.
Treteng, Nikoline
Treteng, Syverine
Trykstad, Kolbjørn
Trykstad, Kristian
Trykstad, Solveig Margit
Trykstad, Ågot
Tårud, Marit
1927
1897
1914
1868
1879
1927
1893
1924
1901
1853
U:
Ulsletten, Pål
Ulsletten, Ragnhild
1909
1910
V-W:
Vang, Anna
Vang, Arne
Vang, Mathias O.
Vang, Ole M.
Vang, Ragna
Venåshagen, Albert
Venåshagen, Anna
Vineshaugen, Hans
Vineshaugen, Knut H.
Vineshaugen, Mari
1877
1922
1881
1907
1907
1897
1901
1927
1881
1920
Vineshaugen, Marit
Vollen, Anton
Vollen, Augusta
Vollen, Estin
Vollen, Kari
Vollen, Kari Alvilde
Vollen, Kirsten
Vollen, Marit
Vollen, Trygve
Wolden, Reidar
1925
1917
1904
1898
1870
1929
1909
1911
1909
1915
Ø:
Ødegård, Gunvald
Ødegård, Iver
Ødegård, Kristen
Ødegård, Kristian P.
Ødegård, Mari
Ødegård, Marit
Ødegård, Oline
Ødegård, Oskar
Ødegård, Ragna
Ødegård, Torbjørn
Ødegården, Hans
Ødegården, Peder
Ødegården, Syver
Ødegårdstuen, Anton
Ødegårdstuen, Astrid
Ødegårdstuen, Marie M.
Øien, Anna
Øien, Anna O.
Øien, Einar
Øien, Hans
Øien, Ivar
1929
1887
1910
1872
1894
1905
1861
1904
1906
1918
1896
1928
1885
1901
1928
1902
1907
1905
1913
1878
1911
Øien, Jonas
Øien, Jørgen
Øien, Karen
Øien, Kari Julie
Øien, Marie
Øien, Ola
Øien, Ola
Øien, Olga
Øien, Oline
Øien, Rønnaug
Øien, Stener
Østenseth, Asbjørn
Øverjordet, Alfred P.
Øverjordet, Anna
Øverjordet, Mari
Øverjordet, Ole
Øverjordet, Paul
Øverjordet, Redvald
Øverjordet, Rønnaug
Øygard, Kari
Øyjordet, Odmund
1913
1909
1915
1921
1902
1900
1909
1918
1873
1916
1897
1921
1918
1893
1887
1884
1889
1892
1901
1927
1919
Å:
Åseng, Anne
Åseng, Eli
Åseng, Johan P.
Åseng, Karen Hansen
Åseng, Kari
Åseng, Kari O.
Åseng, Kristian
Åseng, Lauritz J.
Åseng, Mari
Åseng, Marie
Åseng, Marit
Åseng, Martha
Åseng, Oddrun
Åseng, Ola J.
Åseng, Ola O.
Åseng, Olaf
1886
1895
1925
1904
1927
1929
1901
1900
1921
1891
1897
1915
1928
1895
1921
1894
Åseng, Oline
Åseng, Paul
Åseng, Pål O.
Åseng, Ragnhild
Åseng, Ragnhild Oda
Åseng, Simen
Åsheim, Kristen
Åsheim, Martine
Åsmundstad, Kari
Åspen, Anton
Åspen, Josef
Åspen, Karen
Åspen, Kari
Åsåren, Kari
Åsåren, Ole T.
1892
1897
1901
1901
1921
1888
1929
1908
1893
1897
1927
1925
1900
1879
1874

nike kd vii louis vuitton outlet jordan 3 sport blue cheap louis vuitton michael kors outlet louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue foamposites for sale Sport Blue 6s cheap jordans michael kors outlet kate spade outlet foamposites louis vuitton outlet jordan 3 sport blue cheap jordans history of jordan 6s jordan 11 concord louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap louis vuitton louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue jordan 6 history of jordan