Kleivstolen

GÅVE TIL HISTORIELAGET
Arvingane etter Hans Vineshaugen (1927 – 2014) har gjeve ein stol til Heidal Historielag som har historisk interesse. Denne er plassert på Håndverkstunet i 1. etasje og er eit blikkfang i romet. Heidal Historielag takkar så mykje for den gilde gåva og vonar at me kan passe godt på ho.
Hege Krukhaug har skrive ned det ho veit om stolen og dette er teke med her: