Treskjæreren Østen Guttormsen Kjørren


Dette året er minne etter Østen Guttormsen Kjørren blitt tatt fram ved flere anledninger i Heidal. I forbindelse med 800-års jubileet for Hegge stavkirke var det en jubileumskonsert i Heidal kirke 28.07. der Jon Faukstad og Reidar Svare framførte 5 salmer som Østen Kjørren skrev i siste del av 1700-tallet. Jon Faukstad hadde satt melodi til 4 av dem.  Salmene ble første gang framført under åpen helg i Heidal i 2012. 


28.07.-31.07. var det en pilegrimsvandring fra Heidal til Hegge der 30 personer gikk ruten som en antok ble brukt da altertavla, som Østen Kjørren laget til Hegge stavkirke omkring 1780, ble fraktet over fjellet til Valdres.

 
24.09. fikk Heidal kirke besøk av omkring 40 personer fra Valdres, skuespillere og et kor, som fremførte en dramatisk framstilling bygd på historien om altertavla i Hegge stavkirke.  Om de 4 fehandlerene fra Valdres som skulle over fjellet til Heidal for å tinge seg dyr til oppforing på sommerbeite, og som ble utsatt for et kraftig uvær på fjellet.  Her ba de til Gud og lovet å gi en gave til Hegge stavkirke hvis han reddet dem fra uværet.  De 4 kom fra uværet i live, og gaven ble en ny altertavle til Hegge stavkirke som de fikk Østen Kjørren til å lage.  Under frakten over fjellet våren etterpå ble den ene disippelen som hørte til på altertavla borte.  Det viste seg å være Judas.  Til alt hell ble Judas funnet igjen året etterpå, og ble plassert på plassen sin på altertavla.  Malingen var bleknet etter et år ute i vær og vind, men slik ble han plassert inn i altertavla med ekte Judasfarge - som presten beskrev det.  Av denne hendelsen hadde Inga Robøle Hegge satt sammen tekst, musikk og hadde regi for hendelsen som er en felles historie for Heidal og Hegge. 


Den siste anledningen der Østen Kjørren ble hedret dette året var i forbindelse med at det i september ble arrangert et slektstevne for etterkommerne etter Østen.  Det er mange av dem både i Heidal, og flere andre plasser i landet.  Og Østen navnet har blitt kalt opp igjen flere ganger bl.a på Mosebakken, Steineide, Vollen og i Sørhaugen. 
Østen Guttormsen Kjørren ble født på Gammel-Sandbu i Bredebygden i 1722 og døde i 1805 på husmannsplassen Kjørren under Harlaug, 83 år gammel.  Forfedrene hans kom til Gammel-Sandbu   som leilendinger og var av Gjæsling-slekt fra Snerle og Bratt slekt fra Bjølstad.  Bror til Østen overtok som brukar på Gammel-Sandbu, men i hans tid opphørte leilendingskontrakten og han kom i 1743 til Rævshaugen under Slette som husmann.  Østen kom til Kjørren under Harlaug som husmann, trolig da han giftet seg 1. gang i 1752 med Ymbjørg Larsdatter Einangen.  Ymbjørg og Østen fikk til sammen 7 barn.  Etter at Ymbjørg døde giftet Østen seg 2. gang i 1776 med Gjertrud Johnsdatter.  Gravsteinen deres er fredet, og står rett nord for hovedinngangen til Heidal kirke. 
Det er fortalt om Østen at han lærte treskjærerkunsten av Jacup Klukkstad og Sylfest Skrinde da de arbeide med altertavla til Heidal kirke som ble vigslet i 1754.  Dette arbeidet ble gjort på Steinfinsbø, rett ned for Kjørren der Østen nettopp hadde bosatt seg.  «Han stal konste mi som ein tjuv» skal Jacup Klukkstad ha sagt om Østen.  Men 30 åringen Østen var nok ikke helt ukjent med treskjæring fra før, og etter hvert ble det mye treskjæring på Østen Kjørren.  I 1758 laga han ny ramme rundt altertavla og ny kordekorasjon i Vågå-kirka, senere skar han altertavle og prekestol i Kvikne kirke, altertavla i Svatsum kirke som senere er flyttet og nå står i Olstad kapell.  Han skar prekestolen i Follebu kirke, og ny ramme rundt altertavla i den gamle Kvam kirka. Selve mesterverket hans er regnet for å være altertavla og korskilledekorasjonene i kirka på Selsverket, som neste år er 275 år gammel.  I tillegg skar han altså altertavla til Hegge stavkirke. Østen Kjørren var og blant de første som skar gravminne i kleberstein. 
For noen år tilbake kom det fram i dagen igjen en bok som folket i Espelund hadde tatt vare på.  Boken er skrevet for hånd med fraktur, er på nesten 200 sider og inneholder 32 salmer som Østen Kjørren har diktet.  Salmene er både ut fra bibelske tekster, og knyttet til hendelser i hverdagen som tørkeår, Storofsen, Holsteinkrigen og den noe forunderlige drømmen som Knud Paavlsen Kagrud hadde da han syntes at Kristi dommedag var kommet og han fikk nød til å fortelle sine sambygdinger om at de måte la seg omvende.  4 av disse salmene er det Jon Faukstad har satt melodi til, og en av salmene er melodien til «Hvo ikkun lader Herren raade» brukt. 


Østen Guttormsen Kjørren må ha vært en mann med store kunstneriske evner, som han greide å gjøre et levebrød av, i tillegg til det han fikk ut av husmannsbruket Kjørren.  Født i Bredebygden, bosatt i Heidal gjennom det meste av livet, og med spor etter seg mange plasser i Gudbrandsdalen og til og med i Hegge i Valdres – er det mange som har en bit av og et minne etter Østen. 


Heidal 27.09.2016
Steinar Løsnesløkken