Litteraturliste
.
Det er meininga at litteraturlista skal innehalde bøker eller artikler som omhandlar Heidal på eit eller anna vis.
Vi vonar at lesarane vil kome med innspel/korrigeringer til lista.
Kvart einskilt punkt bør innehalde: Forfattar, tittel, årstal og stutt omtale av innhaldet.


Nyare litteraturliste! (Oppdatert i 2015)

   
   
ARNFINN ENGEN:
Freda hus og gardstun
i Gudbrandsdalen


1992. Andre opplag 1993.
Omhandlar 97 freda hus og gardstun i Gudbrandsdalen, av dei er det
16 stk. i Heidal.


PÅL PRESTGARD:
Nørdre Prestgard
i
Heidal
- Garden og grenda -

Pål Prestgard skriv om livet på garden i si levetid. Om folk og hendinger. Og mykje stoff om det generelle livet i bygda.

Schirmers elever i Gudbrandsdalen

Utgjeve av Lillehammer Kunstmuseum 2009.

Teikningar av hus m.m. og foto i perioden 1898-1912.
Mykje stoff frå Ellingsbø, Heringstad, Kruke og Slette.

Fleire opplysningar her!

¤ HEIDAL YSTERI 1920-1970 ved Eivind Wekre
      Utgjeve i Oslo 1970


JØRGEN ESPELUND:
¤ Bokomtale ved Jørgen Espelund: Ei sjelda og
håndskrivi,meir enn 180 år gåmål bok frå Heidalè:

Skrivi av Estin Kjørren, bygdekunstnaren
Takk til Kaare Holshagen som har leita fram stoffet.
¤ Murudalen før og nå
- Folk og følgje i skog og fjell, 1987
¤ Storflåmen 1938
- og andre minner frå Vågå, Bredebygden og Heidal, 1988
¤ Klones i Vågå
- Skulen, garden og grenda, 1999
¤ Høvringen
- Frå sæterstell til hotelldrift- Folk og ætter. 2000.
¤ Slette i Heidal, 2006
- Ei gardssoge gjennom 650 år, 2006.

OLAV NESSE, SIGRID HERINGSTAD
OG MATHIAS FJERDINGREN:

¤ Heidalsmålet, 1976/1999

ROLF VANG:
¤ Såmannsdraum, 1997

BJØRNER HOLSHAGEN:
¤ Hans Sletmo
- Fortid, samtid og framtid, 1994
(PDF-utgave av boka her !)

ARVID MØLLER:
¤ Ysta ost og kjinna smør
- Gamle setrer og seterliv i Heidal, 2007
(Her finnst óg "Soksvisa" etter Knut Pederson Soksen.)

ANTON LILLESETER:
¤ 15 viser av A. O. Lilleseter.
(Bilde)
Div. artiklar som Anton har skrivi i "Årbok for Gudbrands-
dalen:
"Anders Lysgård fra Heidal" - 1968
"Da han Jo Haugen fekk seg kjerring" - 1972
"Ein spellemann fra Heidal" - 1964
"Frå Heidal i gamle dagar" - 1970
"Gamle bumark frå Heidal" - 1975
"Han Iver Bekkjestugun" - 1976
"Han Jo Rusten frå Heidal var kar..." - 1970
"Heidølen Hans Morken" - 1971
"Ivar Dahle, ein mann som sette merke...." - 1967
"Jo Rusten, ein heidøl som blir hugsa" - 1973
"Ein mann med tiltak og vidsyn, Thor Tofte" - 1974
"Spellemenn i Heidal " - 1963
"Tre uhyggelige brannkatastrofer" - 1969

BAARD KROGVIG:
¤ De satte livet inn
(Krigsroman, Tor Bjølstad er omtalt i boka - 1940)

OPPLAND FORFATTERLAG:
¤ Vandring i ord. (Rolf Vang har med tre dikt.)

JAN VIDAR LIE PEDERSEN:
¤ Drama i dalen
- Fra drap i Nord-Fron 1694 til flom på Tretten 1995- 2007

TERJE KLEIVEN:
¤ Ski-eventyret
- om Sjårdalstrioen og Heidalstrioen- 2007.

ODD BERGDØLMO:
¤ Ei tid som var - 2006

SEMON PRESTGARD:
¤ Bygdehistorier og gardshistorier. 1989.
¤ Spelemannshistorier. 1990.
¤ Den store utvandringen. 1992.
¤ Heidal kommune. 1908-1965. 1996.

KRISTIAN PRESTGARD:
¤ En sommer i Norge
Bind I: Fra den gamle heimbygd.
Bind II: Bladmannsferden

¤ Fjords and Faces
¤ Tilbake til heimbygda
¤ Streiftog - Stemninger og skildringer
¤ Fra Heidal til Decorah
For omtale av alle bøkene, klikk her!

GUDMUND HARILDSTAD:
¤ Fra Heidal til Decorah
(om Kristian Prestgard) 1996.

RAGNAR FRISLID:
¤ Gjende - Sjoa - Heidal. 1997.

SEL HISTORIELAG:
¤ Setrer og seterliv i Sel. 2007.

SVERRE NYBØ:
¤ Kampen om Sjoa
-
Tanker i etterkant av vern av Sjoa.
Årbok DNT 1975 s. 154-161.
(Les artikkelen her!)

Ø. HEIDAL SAMEIGE:
¤ Historia om Muru og Mæringsdal Almenning
Utgjeve i samband med 60 årsjubileet i 1995.

LEIF E. MYRAKER:
¤ Gudbrandsdalsost og Gudbrandsdalsysterier. (1946). Om ysteria i dalen frå 1860 åra fram til 1945- inkludert ysteriet i Heidalè.

JON VEGAR LUNDE:
¤ Det vart ei rar tid (1982)
Hjemmefronten i Gudbrandsdalen 1940-1945. Særlig den sivile motstandskampen i Heidal blir berørt. Blant anna blir "gammel-ordføraren" omtala her.

ARNFINN ENGEN:
¤ Husmannstid og husmannsfolk (2001).
Heidal er omtala i forbindelse med nødsåra på 1830 tallet. Plassen Larslykkja er og nevnt.

AUDUN HØGBRENNA:
¤ Tømmerfløyting i Gudbrandsdalen (1999). Mange Heidøler er omtala i boka. Fleire er og på diverse bilder.

FARTEIN VALEN-SENDSTAD:
¤ Gudbrandsdalen i middelalderen (1956).
Forhold i Heidalè i mellomalderen er omtala fleire stader i boka.

H.F. HIORTHØY:
¤ Beskrivelse over Gulbrandsdalens provstie (1785, ny utgave 1990). Beskrivelse av jordbruk, flora/fauna, kyrkjer, skikker, klesdrakter, dialekter m.m. seint på 1700 tallet.

Gudbrandsdal Arbeiderparti 40 år 1923-1963 (Jubileumsskrift) - Har en oversikt over ulike arbeidarlag i bygda. Omtaler også valmarsjen over Bjølstadskogen.

NORSKE GARDSBRUK
Oppland Fylke / Gudbrandsdalen
Heidal finn ein i bind 1 om Gudbrandsdalen, side 334.
PDF-fil (stor; 9,7mB.)

GERHARD SCHØNING:
¤ Reise som gjennom en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens
Bekostning er gjort og beskreven af Gerhard Schøning.
Tredje Bind, Gudbrandsdalen og Hedemarken (1775).
Tapir forlag 1980.

Professor WERNER WERENSKIOLD:
¤ "Sjoa og Heidalen" - artikkel i "Stangfiskeren",
Oslo Sportsfiskeres årbok 1945, side 7 - 34.
For omtale, klikk her!

HALLVARD OFFIGSBØ:
¤ Gudbrandsdalsboka, Folk og Yrkje.
Boka er skrevet i 1921-22 og har omtale av Heidal som da var egen kommune, s.128-148.
For omtale, klikk her!