Innsendte bilete

(Sist innsendte bilete ligg lengst ned på sida).

Stugu frå Fossen. (Står nå i Breinnun)

Orginal settekasse frå Decoraposten.

F.v Ola Fosshaugen, Ane Silliløkken, Mathias Iversen Rudi (Silliløkken), Pål Sletten, Guri og Anne Fosshaugen. Hunden heitte Frøya.

Her ser vi eit bilete av Ragnhild Strand. (Avisutklipp, ukjent årstal).

Her ser vi Hans Skredemellem. Han busette seg i Nordherad i Vågå.

Iver Mosebakken budde også i Vågå, på baksida av Ottaelva ved hengebrua sør for lutingsanlegget.

Johan Mosebakken var son av Iver og bror til Hans I. Mosebakken (Vetl-Hans) som voks opp og budde på Nedre Mosebakken.