Tilstades: Arne Andor Randen, Åse Skogum, Kari Mosebakken, Svein Sæther, Gustav Ekre, Per Prestgard, Knut Klashaugen, Martha Rindhølen.
Arne Jan Randen og Arne Ekre møtte for å samtale om vidareføring av heimesida.


1. Konstituering av styre.
Følgjande vart valde til: Nestleiar Åse Skogum, kasserar Gustav Ekre, sekretær Per Prestgard (vald som 1.vararepresentant til styret og har ikkje stemmerett), styremedlemmer Kari Mosbakken og Svein Sæther.
Vararepresentanter til styret: 1. Per Prestgard, 2.  Knut Klashaugen og 3. Martha Rindhølen.


2. Grunnlova 200-årsjubileum. Arne Randen la fram skisse til program og budsjett for feiring i Søre Åmodt om ettermiddagen 17. mai. Arrangementet vil skje i samarbeid med Kvam historielag. Møtet slutta seg til opplegget.


3. Slektsforsking.
Åse Skogum foreslo at ein legg opp til eit kurs  til hausten. Åse tek kontakt med Jakub Skjedsvold om mogleg hjelp frå Nord Gudbrandsdal slektsforskingsforening og vil leggje fram plan for det vidare arbeid i neste møte i september.


4. Ope Helg - medverknad av Historielaget.
Per Prestgard  orienterte om positiv respons frå husflidslaget om samarbeid for å vise fram produksjon og behandling av Åsengjuvet.


5. Eventuell tur til Eidsvoll.
Per Prestgard fekk i oppgåve å undersøkje moglegheiter for å arrangere busstur for å sjå og høyre om grunnlovsfeiringa og den nyrestaurerte Eidsvollbygningen.


6. Søknader om tilskot.
Det er søkt om midlar frå GD-fondet til utstilling og demonstrasjon under Ope Helg. I tillegg til søknad  til Sel kommune om driftstilskot vil ein søkje Sel og Nord Fron kommuner om tilskott til arrangementet i Søre Åmodt 17. mai.


7. Heimesida.
Styret og medlemmer vart sterkt oppmoda til å sende fleire innspel til heimesida og dei skal nå sendast til Arne Ekre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

louis vuitton outlet sport blue 3s jordans for sale jordan 11 legend blue louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue jordan 6 history of Jordan retro jordans for sale sport blue 6s jordan 3 sport blue louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans jordan 3 sport blue lebron 12 jordan 3 sport blue history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet retro jordans beats by dre cheap coach outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach factory online louis vuitton outlet jordan 6 sport blue