Styremøte 3. november 2016

Tilstede: Åse Skogum, Gustav Ekre, Arne Randen, Per Prestgard, Rita Randen.

Forfall: Sverre Svindland.

Bokslepp den 6.11.16 er planlagt slik:

 • Dørene åpnes klokka 17.00.
 • Arne Randen ønsker velkommen.
 • Gustav Ekre forteller om boken og arbeidet fram til ferdig produkt.
 • Sang ved Terje Stubbrud.
 • Ola Svaet forteller om: Heidal fabrikker og miljøet i Rindhølgrenda på 50-tallet.
 • Sang ved Terje Stubbrud. Evert Taube med Himlajord.
 • Per Prstgard forteller om: Hva og hvem reddet Sjoa fra kraftutbyggingen?
 • Sang ved Terje Stubbrud.
 • Alle forfatterne av årboken får hver sin bok, som takk for innsatsen.
 • Arne Randen går igjennom spørsmålene og svarene til quizen fra Åpen helg arrangementet. Premiene deles ut.
 • Det gis informasjon om at ”Slektsgruppen” er i gang med rettinger til gards og slektshistoriebøkene. Har noen rettinger til disse bøkene, kan de ta kontakt med Rita Randen og Åse Skogum. Rettingene merkes med gards og bruksnummer samt gjeldende rettinger.
 • Gratis kaffe og kaker til alle frammøtte.
 • Gustav Ekre og Svein Sæter noterer nye medlemmer til laget.
 • Åse Skogum og Rita Randen selger årbøker. 250,- kroner pr bok.
 • Opplaget er på 630 bøker.

Asta Bekkemellem får ei bok og blomster for servering under åpen helg. Arne Randen ordner dette.

Gårds og slektshistorie:

Rita informerte om møtet med Steinar Løsnesløkken. Etter siste møte i slektshistoriegruppen ble det bestemt at Steinar skulle ta kontakt med barna til Arnfinn Engen, med spørsmål om vi kunne legge bøkene inn på nettet og gjøre rettinger/ endringene direkte i teksten.
Tilbakemeldingen var at dette var ok. Steinar har fått CD-ene hvor bøkene er lagret fra han som trykte bøkene.

Enighet om at en datakyndig legger inn rettingene i teksten, etter at slektshistoriegruppen har kvalitetssikret materialet.

Rita får i oppdrag å spørre en bestemt person om vedkommende kan ta på seg oppdraget. Har vedkommende behov for en ekstra harddisk eller PC, så skal dette tas opp igjen på møte i historielaget.

Slektsgruppa blir enige om hva som skal rettes. Boken går fram til 20.06.2012. Det skal ikke tas med endringer etter denne dato. Boken legges ut på hjemmesiden til Heidal historielag. Vi vil bruke en annen farge for å skille ut rettinger i teksten. Det kan være mulig å legge inn en betalingstjeneste på disse opplysningene, men styret ønsker ikke dette i denne omgang. Steinar blir med i slektsgruppen. Han får siste ordet om det er uenighet i forhold til rettinger.

Vi lagrer alle kladdarkene til rettingene, slik at dette kan samles og trykkes opp i et eget hefte, dersom det skulle være ønskelig.

Per Prestgard tar kontakt med Norddalsarkivet vedrørende lagring av dokumentasjonen.

Heidalsbesøk fra Maihaugens venner:

Det har kommet en forespørsel fra Maihaugens venner om å besøke Heidal høsten i 2017. De blir ca 55 personer. De ønsker forslag til severdigheter og sted for matservering. Per tar kontakt med Lillehammer for å høre nærmere hva de har tenkt.

Eventuelt:

Bruk av avisartikler på hjemmesiden:
Etter samtale med Bjørn Brandt i avisen Norddalen, er det klart at det er lov å legge artikler som har vært i avisen ut på nettet, men at man må vente en uke etter at nyheten har stått på trykk.

Historisk materiale:
Historielaget har fått en diskett fra Stornes (?) Vi hører igjennom materialet på et styremøte.

Gave fra Heidalsturist:
Eiendomsretten til tavlen ”Heidalstrollene” er  gitt til Historielaget. Gustav Ekre leste opp vilkårene for overtagelsen. Heidalsturist er nå formelt avsluttet. Siste rest med penger ble brukt til et nytt Heidalsskilt nedenfor Randsverk.

  
Rita Randen
Referent